Fabrika Binaları

Üretimin bel kemiği olan fabrikaların inşası özel bir planlama gerektirir. 

Fabrika Binaları

Farklı alanlarda hizmet veren sanayi ve endüstri
kuruluşlarının özel ihtiyaçları doğrultusunda, üretim hatlarından idari binalara kadar her alanda ihtiyaca binaen çelik konstrüksiyon ve betonarme yapı
teknikleri ile fabrikalar inşa etmekteyiz. 

  • Küçük Ölçekli Fabrika
  • Orta Ölçekli Fabrika
  • Büyük Ölçekli Fabrika
  • Mega Fabrikalar inşa ediyoruz.
 
 

Üretimin bel kemiği olan fabrikaların inşası özel bir planlama gerektirir. Fabrikaların yapımı, maliyetleri, kullanılacak araç gereç ve ekipmanları, malzemelerin niteliği, imalat planlaması, projelendirilmesi BVF İnşaat tarafından optimum düzeyde gerçekleştirilmektedir.