Hafriyat, Kazı, Dolgu, Çalışmaları

Prosedüre uygun olarak yapının zemine oturtulması ve temellendirilme işlemleridir. 

Plan, Proje
Hazırlama

İnşaat-yapı projelerinde prosedüre uygun olarak yapının zemine oturtulması ve temellendirilmesinde gerekli zemin kazıları ile bu inşaatlarda gerekli ve zorunlu olacak dolguların yapılması işleridir.