Konut ve Bina Yapımı

Konut ve bina yapıları, coğrafi ve iklimsel özellikleri dikkate alarak yapılmalıdır.

Konut ve Bina Yapımı

Konut ve bina yapılarında coğrafi özellikleri ve iklimsel özellikleri dikkate alarak; plan özellikleri, yapı malzemelerinin seçimi ve yapı türlerine karar verilmelidir. Soğuk iklime, sıcak iklime ve hattı nemli bölgelere göre konut ve bina yapımı planlaması özel olarak yapılmalıdır. Toplumun gelenek ve göreneklerine, nüfus yapısı ve özelliklerine, kentleşme tipine ve birçok değişkene göre şekillenen konut yapıları, barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıkla bir şekilde karşılamalıdır.