Plan, Proje
Hazırlama

Plan ve Proje çalışmaları, beklenti ve ihtiyaçların dengeli bir biçimde göz önünde bulundurularak tasarlanması ölçüsünde başarılıdır..

Plan, Proje
Hazırlama

Plan ve Projeler, ihtiyaç ve beklentiye göre şekil alan, bir yapının uygulanabilmesi için hazırlanan vaziyet planı, kat planları, kesit, görünüş ve detaylarla birlikte gerekli hesaplamalardan meydana gelir. Mimarlar tarafından hazırlanan mimari proje çalışmalarına başlamadan önce bazı belge ve bilgilere ihtiyaç duyulur.